Nirzas pagasta Barisu 1. pakāpes latviešu pamatskola atvērta 1920. gadā. 1929. gadā nepietiekošo skolēnu skaita dēļ likvidēta, bet  1930. gadā – atkal atjaunota. 1922. gadā skolā bija 30 skolēnu, 1928. gadā – 22, bet 1931. gadā – 35.

1930. gados Ozupienē darbojās Barisu latviešu 4-klasīgā skola, skolas pārzine bija Marija Betraka, skolotāji V. Sondore, T. Sloskāne u.c.

Skola darbojās apmērām līdz 1940. gadam.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937