Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem, skola Šuškos minēta 1910. gadā. Skola atradās Šuškovas ciemā privātās telpās. Skolai piešķirti 4 ha zemes. 1922. gadā skolu valde skolu pārorganizēja par baltkrievu. 1921. gadā skolu apmeklēja 69 skolēni, bet 1931. gadā — 93.

Kozlovas 1. pakāpes latviešu pamatskola darbojās no 1928. gadā. 1921. gadā skolu apmeklēja 34 skolēni, 1928. gadā – 21 skolēns un 1929. gadā – 37.

1930.gadā Ludzas apriņķa Šķaunes pagasta Šuškovas baltkrievu 4-klasīgo pamatskolu apvienoja ar Kozlovas latviešu 4-klasīgo pamatskolu, pārdēvējot to par Šušku jaukto tautību 4-klasīgo pamatskolu.

1938.gadā Šušku 6-klasīgā pamatskola pārdēvēta par Bērzkalna 6-klasīgo skolu. Skolas pārzinis bija A.Leitāns. Skolā strādāja arī S.Ševcovs, J.Priedīte u.c. Līdz 1945. gadam darbojās Ludzas apriņķa Bērzkalna krievu pamatskola, kopš 1945. augusta – septiņgadīgā skola.

1962. gadā – pārveidota par Bērzkalna astoņgadīgo skolu ar krievu mācību valodu. Skolas direktori: Rudko, A.Solovjovs, Antons Želna.

Skola slēgta 1976. gadā.