Blontu latviešu 1. pakāpes pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem bija atvērta 1912. gadā Blontu ciemā, 1916. gadā pārcelta uz Mediševas ciemu, bet 1917. gadā – atpakaļ uz Blontu ciemu. Skolnieku skaits 1921. gadā – 59, 1931. gadā – 100. Skolas ēka tika celta XX gadsimta sākumā kā pirmā skolotāja Ignata Kondrata īpašums. Vēlāk šo ēku atpirka pagasts.

1930-tajos gados Blontos darbojās 4-klasīgā pamatskola. Skolas pārzinis bija Ignats Kondrāts. Skolā strādā skolotāji – A.Kučinska, M. Iljenkovs, V.Kasminskis, M.Boldina,

No 1950-tiem gadiem Blontu pamatskolā mācīja skolotājs Vladislavs Sidorovs, vēlāk Eleonora Kozlāne, A. Kuzmina.

1950.gadu vidū darbojās Blontu septiņgadīgā skola.

1958.gadā skola pārveidota par pamatskolu. Pēc tam tā darbojas kā sākumskola. 1962. gadā skolā mācījās 43 bērni, 1997/1998. mācību gadā skolā mācījās 41 skolēns, 2000/01. – 20 skolēni. Skola atradās 1989. gada celtā ēkā. Par skolas direktoriem strādāja Sidorovs, Tonija Kuzmina

2009.gadā Blontu sākumskola reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs