Briģu pagasta Briģu pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1862. gadā. 1920.-tajos gados skolā strādāja skolotāji Kušnere, Šmite, Dobrovoļska, Čerņenoka, ticības mācības skolotājs – I. Morkovskis.

1924. -1929.gadā tika uzcelta koka divstāvu ēkā, kur 1930./1931. mācību gadā tika atvērta Briģu latviešu 6-klasīgā pamatskola. Skolā bija 4 klašu telpas, dzīvokļi 4 skolotājiem, skolotāju istaba, atsevišķas virtuves skolotājiem un skolēnu kopēdināšanai. 1921. gadā skolu apmeklēja 127 skolēni, bet 1931. gadā – 71.

Briģu jaukto tautību 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1930. gada ar 97 skolēniem un skolotājiem F. Dobrovaļskim un A. Murniekam.

1935. gadā Briģos darbojās 6-klasīgā latviešu pamatskola un 4-klasīgā jaukto tautību pamatskola (skolas pārzinis bija Alfreds Mūrnieks). 1937. gadā Briģu 6-klasīgajā pamatskolā skolēnu mazā skaita dēļ tika likvidētas 2. pakāpes klases un skola pārdēvēta par 4-klasīgo. Skolotāji – Staņislava Turčina, A.Antipovs un M.Kravalis (ticības mācības skolotāji)

1939.gadā Briģu I pakāpes pamatskola atradās pašvaldībai piederošajā ēkā. Skolu apmeklēja 154 skolēni un bija 4 skolotāji. 1940. gadā pie Briģu 4-klasīgas pamatskolas atvēra krievu komplektu.

Skolas direktori – Ivans Koršikovs, Poļina Zaikajeva.

No 1944. gada darbojās Ludzas apriņķa Brigu septiņgadīgā skola, no 1950. gada 1. janvāra – Zilupes rajona Brigu septiņgadīgā skola, no 1959. gada 11. novembra – Ludzas rajona brigu septiņgadīgā skola, no 1962. gada jūnija – Ludzas rajona Brigu pamatskola.

1985. gadā tika uzcelta jauna skolas ēka.

Kopš 1995. gada Briģos pēc sākumskolas reorganizācijas darbojās pamatskola, kurā 2000./01. m.g. mācījās 68 skolēni. Mācības notika krievu un latviešu valodā. Skolas direktore bija Valentīna Matjušonoka.

2010.gadā 1. novembrī Briģu pamatskola reorganizēta par Briģu pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plasāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs