Pildas pagasta Brodaižu krievu pamatskola dibināta 1895. gadā. Tās dibinātājs bija Brodaižu pareizticīgās baznīcas mācītājs N. Bernadskis. Vēlākā skolas ēka celta 1904. gadā. 1920. gadā skola tika pārdēvēta par latviešu, 1922. gadā – par  baltkrievu un 1924. gadā – par  jaukto tautību skolu (pārzine – Jevpraksija Petrova), bet 1926. gadā – par krievu pamatskolu. Skolas ēka piederēja pašvaldībai. 1921. gadā skolā mācījās 40 skolēnu, bet 1931. gadā — 74.

Pildas pagasta Brodaižu latviešu 1. pakāpes pamatskola pastāv no 1920. gada. Skola atradās bijušajā Brodaižu muižas mājā, kura celta 1830. gadā. Vēlāk skola pārveidota par latviešu 4-klasīgo pamatskolu. 1921. gadā skolu apmeklēja 67 skolēni, bet 1931. gadā – 79., 1939. gadā – 122 skolēni un 3 skolotāji. XX gadsimta trīsdesmitajos gados Brodaižu 4-klasīgās pamatskolas pārzinis bija Bronis Kučinskis.  1935. gadā pastāvēja Brodaižu latviešu 4-klasīgā un Brodaižu krievu 4-klasīgā skola. Skolā strādāja – P.Gribusts (ticības mācības skolotājs).

1944. – 1945. gadā darbojās Ludzas apriņķa Brodaižas krievu pamatskola. No 1945. gada 1. augusta darbojās septiņgadīgā skola, kopš 1962. gada – 8-gadīgā, kopš 1969. gada 1. septembra – Brodaižas pamatskola.

Skolā strādāja – K.Vitanis, E.Kalnačs, Andrjušonoks, Saļceva, Biručinska, Ščedlovska, Frols Ļeonovs, R.Hmeļnika, V.Laiviniece, I.Pomeranceva, R.Soboļeva,  L.Jevsejeva.

Brodaižu skolas direktori – Kudravcevs,  Smirnovs,  Tamāra Reinicāne.

  1. gadā skola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937