Mērdzenes pagasta Čeru latviešu 1. pakāpes pamatskola pastāvēja no 1912. gada privātajās telpās. Jura Teicāna mājā Ruzeru sādžā bija trīsgadīgā skola, skolēnu skaita ziņā ļoti neliela. Par pirmo šīs skolas skolotāju un direktori kļuva Ļubova Dobranska, 1916. gadā – Klimāns Masalis, 1919. gadā savu pedagoģisko darbību šeit uzsāka Antons Kalvāns, I Mērdzenes latviešu skolas direktors.

1920.gadā šī skola tika pārcelta uz kaimiņu Čeru sādžu un sāka saukties par Čeru skolu. Mācības šeit notika latviešu valodā. Pirmajos skolas pastāvēšanas gados šeit strādāja pedagogi Lejkalne un Runkulis.

Skolā 1921. gadā mācījās 51 skolēns, bet 1931. gadā — 45 skolēni.

1926.gadā skolu atkal pārcēla uz Ruzaru sādžu, uz Franča Patmalnieka māju, taču tās nosaukums palika iepriekšējais – Čeru. Turpmākajos gados par skolotājiem strādāja A.Patmalnieks un Adijāns. 16 gadus: no 1924. līdz 1940. gadam par Čeru 4–klasīgās latviešu skolas direktoru strādāja Pēteris Mačs. Pēc tam skola pārcēlās uz Grišuļu māju. 30. gadu beigās te strādāja Irina Jēkabsone, kura kļuva par direktora Mača dzīvesbiedri.

Pirms 1940. gada skola atkal izmainīja savu atrašanās vietu un pārcēlās uz Jāņa Patmalnieka māju. Tajā pašā laikā par skolotājiem tika pieņemti dzīvesbiedri Boldāni, bet pēc viņiem – Bārtulis un Anna Ludborža.

No 1944. gada līdz 1949. gada 31. decembrim darbojās Ludzas apriņķa pamatskola, no 1950. gada 1. janvāra – Kārsavas rajona Čeru pamatskola. Čeru skolā 1945. gadā strādāja tikai viens skolotājs – Jezups Kuzmins-Kausinieks. Pēc gada šurp atnāca arī otrs skolotājs – Jāzeps Masalis, kurš strādāja šeit līdz pat savai aiziešanai pensijā. No 1952. līdz 1962. gadam skolas direktore bija Antoņina Spīle. Pēc J. Masaļa aiziešanas pensijā viņa kādu laiku vadīja visas 4 klases, katrā no kurām bija apmēram 10 skolēnu.

1962. gada aprīli skola pādēvēta par Ludzas rajona Čeru pamatskolu.

1963. gada 23. augustā skola tika slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937