Zvirgzdenes pagasta Lauču 1. pakāpes pamatskola darbojās Lauču ciemā no 1909. gada, kā Lauču vienklasīgā zemstes skola. No 1920. gada tā pārveidota par Lauču latviešu 4-kl. pamatskolu. Skola atradās pašvaldības telpās. 1921. gadā skolā mācījās 67 skolēni, bet 1931. gadā — 66.

Ūdeņu pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1920. gadā. Zvirgzdenes pagastā. Ūdeņu latviešu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1929. gada. Savas ēkas skolai nebija, skola tika ievietota privāttelpās. 1929. gadā skolu apmeklēja 54 skolēni, bet 1931. gadā – 90. Par skolotājiem strādāja E. Bērziņš un T. Ruško. XX gs. sākumā skolas pārzinis bija Boleslavs Levkāns.

1930. gadu otrajā pusē Zvirgzdenes pagasta valde no vietējā muižnieka Ļebedeva nopirka zemes gabalu Rekovā, uz kuras 1938. – 1940. gadā pēc arhitekta P. Pavlova projekta tika uzcelta jaunā Cirmas skolas ēka. 1937./1938. mācību gadā darbu sāka Cirmas 4-kl. pamatskola. Jaunajā skolas ēkā apvienojās Ūdeņu un Lauču pamatskolas. Skola iesvētīta 1940. gadā. Tajā varēja mācīties 200 skolēni. Par šīs skolas pārzini iecēla K. Polkovņikovu un par skolotājiem Z. Polkovņikovu un rezerves darbinieci E. Močanu.

Kara ēka daļēji nopostīta, tad izremontēta un 1944. gadā atsākusi darbu kā Cirmas septiņgadīgā skola, vēlāk Cirmas astoņgadīgā skola. 1963. gadā uzbūvēta piebūve, sešdesmito gadu beigās – internāts.

1999./2000. mācību gadā skola pārdēvēta par Zvirgzdenes pagasta Cirmas pamatskolu. Ticības mācību pasniedza Ludzas katoļu baznīcas dekāns Pāvils Odiņš.

Par direktoriem te strādājuši Kravate, Foka Kosmakovs, Olga Borisoviča, Anna Dobrovoļska, Antons Barkāns, Konstantīns Polkovņikovs, Ignātijs Ļebedevs, Veronika Soldāne, Valentīna Riuča, Konstancija Skrule, Antoņina Jankovska, Aleksandrs Ciomnis.

2013. gadā Ciblas novada Cirmas pamatskolu slēdza. Novada pašvaldība bija nolēmusi ēku pārveidot par veco ļaužu māju.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs