Cucuru jaukto tautību 1. pakāpes pamatskola atklāta 1907. gadā Istras pagasta Cucuru ciemā privātajās telpās. (Bet pirmās ziņas par Cucuru sākumskolu ir sastopamas 1889. gada dokumentos).

1908.gadā darbojās Cucuru 3-gadīgā sākumskola. Skolēnu skaits bija 50 (27 zēni un 13 meitenes).

1921.gadā skola reorganizēta par 4-klasīgo baltkievu pamatskolu, bet 1930. gadā – par jaukto tautību pamatskolu. 1921. gadā skolā mācījās 77 skolēni, bet 1931. gadā —72 skolēni. Strādāja divi skolotāji. Skolu vadīja Timofejs Vorkuļs. Viņš skolā strādāja līdz 1943. gadam.

1937.gadā Cucuru pamatskola tika pārdēvēta par Ozolu pamatskolu.

1940.gadu beigās skola atkal pārdēvēta par Cucuru pamatskolu.

Kopš 1944. gada skolas vadību pārņēma viņa meita Marija (pēc laulībām – Marija Veištorte). Skolā tajā laikā mācījās 75 – 80 skolēni. 1955. gadā skolēnu skaits samazinājās līdz 52. 1970. gada skolā bija tikai 20 skolēni.

Skola Cucuros tika slēgta 1971. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J. Stanko , Rīga, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs