No 1908. gada sākuma Mērdzenes pagasta Dzērvu latviešu pamatskola darbojās ar nosaukumu «Mežernicu». 1915. gadā skolas ēka nodega un tā atjaunota tikai 1917. gadā Dzērvēs. 1924. gadā skolu pārveidoja par 6-klasīgo pamatskolu, bet 1926. gadā – par 1. pakāpes skolu. 1921. gadā skolā mācījās 64 skolēni, 1931. gadā—108, bet 1935. gadā – 180 skolēni un 5 skolotājas. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzinis bija Staņislavs Rudovičs.

1933. gadā skola pārveidota par 6-klasīgo. 1936. gadā tika uzcelta jaunā Dzērvu 6-klasīgās pamatskolas ēka. Skolas pārziņi – Boļeslavs Levkans, Vera Grigore.

1939. gadā Dzervu skola pārdevēta par Dzērvju skolu.

1941. gadā Dzērvju nepilnā vidusskola pārdevēta par Mērdzenes pagasta nepilno vidusskolu, kur tika atvērta 7. klase.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

 

 

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J. Stanko , Rīga, 1937