Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Zvirgzdenes pagasta Edvardoslavas skola minēta

1929. gadā. 1930. gadā skolu apmeklēja 45 skolēni, bet 1931. – 62. Skolotāja bija Krestjanceva.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados darbojās kā jaukto tautību 4-klasīgā skola. Skolotāji – T. Pimejenko, A. Taube.

1936. gadā – skolas pārzinis bija Konstantins Feodorovs.

1939. gadā skola pārsaukta par Tīrumu skolu.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J. Stanko , Rīga, 1937