Istras pagasta Luņevas skola dibināta 1911. gadā (Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Luņevas skola minēta 1910. gadā). Sākumā tā bija baznīcas skola, kuru Istras pagasta Luņu ciemā nodibināja Vecslabadas pareiztīcīgās baznīcas mācītājs Vladimirs Ņikiforovskis. No 1912. gada darbojās kā Luņevas krievu 1. pakāpes pamatskola. 1921. gadā skola pārorganizēta par baltkrievu pamatskolu, 1930. gadā – par krievu pamatskolu.1921. gadā skolu apmeklēja 44 skolēni, bet 1931. gadā — 77. Skolotāji – Aleksandrs Otļevņikovs, M.Gnedovska, M.Ņikiforovska, A.Gžibovska, E.Zibina, A. Podmošenska, A.Soboļeva, M. Kozlovska(Ņikiforovska), K. Ņikiforovskis, M. Missulis, N. Medvedeva, R. Otļevņikova, Ž. Vīksne, M. Dubris, M.Stramkovska.

1930-tajos gados darbojās Luņevas krievu 4-klasīgā skola. 1936. gadā pārdēvēta par Ezernieku krievu 4-klasīgu pamatskolu. Skolas pārziņi un skolotāji: N. Stramkovskis, A.Zeiglišs, J.Medvedeva, S.Ševceva.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga