Ciblas pagasta Franapoles latviešu pamatskola dibināta 1898. gadā (pēc citiem avotiem – 1897. gadā). To nodibināja bijušais Franopoles muižas īpašnieks K. Gulkevičs, ierīkojot skolu zemnieku bērniem muižas ēkā bez atlīdzības. 1901. gadā muižnieks Guļkevičs ir dāvinājis skolai zemes gabalu, uz kuras 1901. gadā tika uzcelta jaunā skolas ēka. 1921. gadā skolā mācījās 66 skolēni, bet 1931. gadā — 108. Skolā strādājuši šādi skolotāji:       V. Doroškevičs, A. Cilips, K. Raude, D. Gerbačevskis, A. Gerbačevska un A. Kučinskis.

1920. – 1930. gados tā bija latviešu 6-klasīgā pamatskola. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzinis bija Ciprijans Dreimanis. Franopoles 6-klasīgajā pamatskolā aktīvi darbojās koris ar 35 dalībniekiem (diriģents A. Gerbačevskis) un sporta pulciņš ar 47 dalībniekiem (vadītājs A. Orlovskis).

1952. gadā skola tika pārdevēta par Ezersalas skolu, un sākumā darbojās kā 7-klasīgā, tad 8-klasīgā skola. Skolas direktore – H. Lavrinoviča.

1980. gadā skola slēgta.

 

 

 

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937