Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Filandmuižas latviešu 1. pakāpes pamatskola minēta 1920. gadā Pildas pagastā.  1931. gadā skolā tika atvērtas igauņu paralēlklases. 1921. gadā skolu apmeklēja 37 skolēni, 1931. gadā – 88. Skolā strādāja skolotāji V. Logins-Bernickis un H. Logina-Bernicka.

Latvijas brīvvalsts laikā darbojās latviešu 4-klasīgā pamatskola, vēlāk 6-klasīga pamatskola. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzini bija Jānis Ruško, Jozefina Urbanoviča, skolotāji – Anna Urbanoviča, J. Masale, S. Turčins, V. Turčins, H. Ahalups, L. Ļubnovs, K. Krivens.

Ir zināms, kā 1940. gādā skola vēl pastāvēja.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J. Stanko , Rīga, 1937