Greizupes latviešu 1. pakāpes pamatskola Nirzā darbojās no 1921. gada. 1921. gadā skolā mācījās 37 skolēni, bet 1928. gadā tikai 21. 1928. gadā sakarā ar jaunās Nirzas skolas atvēršanu un skolēnu nepietiekošā skaita dēļ – slēgta.