Istalsnas pamatskola dibināta 1921. gadā Ciblas pagastā un atradās bijušajā muižas mājā, kur bija 6 klases. Apkārt bijušās muižas mājai – krāšņs parks un augļu dārzs. Vēl skolai tika piešķirti 7 ha zemes. Skolnieku skaits 1921. gadā – 40, 1931. gadā – 77.

Skolā strādājuši šādi skolotāji: 1921. – 1923. g. – K. Ezeriņš; 1923. – 1925. g. – R. Tutine, V. Ruško, E. Ruško; 1925. g. – Z. Polkovņikova, I.Barkāns.

1932. gadā skola pārveidota par 6-kladsīgo. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzinis bija Izidors Barkans.

1950-tajos gados skola darbojās kā Istalsnas 7-gadīgā, skolā strādāja – A. Astiča, V. Tretjakova, P. Zipko H. Birule, S. Duncāne, B. Pudāne V. Siltāne, M. Savickis, E. Kuprijanova, A. Laurāne, V. Vaičule. 1962. gadā skola pārdevēta par 8-gadīgo. Skolas direktori bija K. Pudars, Lupšāne, F. Saveļjeva, I. Ļebedevs.

1976. gadā Istalsnas pamatskola likvidēta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no personīgā arhīva un no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs