Pirmo skolu pie Vecslobodas pareizticīgo baznīcas 1860. gadā atvēris tēvs Nikolajs Ņikiforovskis. Šis enerģiskais un uzņēmīgais cilvēks plašā apkaimē dibinājis arī citas skolas. 1866. gadā tika nodibināta Istras pamatskola.

1921. gadā pagastā darbojās baltkrievu skola. Tā kā šīs tautības pārstāvji dzimtajā valodā šajā apvidū tikpat kā nerunāja, mācības notika krievu valodā.

1926. gada 26. aprīlī tika parakstīts Vecslobodas jaunās skolas celtniecības projekts. Ēka bija domāta 291 skolēnam no sešām klasēm un internāts – 55 meitenēm un 58 zēniem, paredzētas arī vairākas palīgtelpas. Un 1926. gadā augustā Valsts Vecslobodas pamatskola tika pārdevēta par Valsts Istras pamatskolu.

1928./29. mācību gadā tika atvērta jaunā skolas ēka, ko būvēja pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta. I. Blankenburga darbiem raksturīga konsekventa tieksme apvienot funkcionālās arhitektūras prasības ar neoklasicisma formām: monumentalitāti, simetriju un ordera arhitektūras elementiem. Internātu augšstāvā pabeidza iekārtot nākošajā gadā. 1930. gada 21. septembrī skola tika iesvētīta.

No 1922. līdz 1932. gadam pastāvēja Istras ebreju ģimnāzija.

istras.sk1935. gadā darbojās Istras Valsts 6-klasīgā pamatskola, kurā bija 12 skolotāji un 360 skolēnu. Skolas pārziņi – A. Burtnieks, M. Zeltiņs, V. Švarcs, Rudzitis.

1940. gadā oficiāli sāka strādāt krievu skola, mācības noritēja latvišu valodā, bet kopš 1944. gada – atkal krievu valodā. Pēc 1945. gada skola pārtapa par Istras vidusskolu. Skolas direktori – M. Ribalko, J. Sidorovs, T. Zaharenoks, M. Tomčika, I. Šteimanova.

2018. gadā Istras vidusskola beidza pastāvēt.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs