Ciblas pagasta Jasencu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1923. gada. Skola sākumā atradās privātās telpās, lai gan jau 1922. gadā skolai tika piešķirtas muižas ēkas, bet tās nevarēja izmantot. Tikai 1927. gadā skola pārcēlās uz bijušās muižas folverka ēku. Pie skolas bija liels augļu dārzs ar 167 kokiem un vēl 6,5 ha zemes.

Skolā darbojās šādi skolotāji: 1923. – 1924. gadā — A. Boldins, 1925. gadā – E. Balne un V. Ruško, 1926. gadā –  A. Ulase, 1927. gadā – P. Zvirbuls, un pēc 1927. gadā – V. Rakovs un V. Salinieks. 1924. gadā skolu apmeklēja 48 skolēni, bet 1931. gadā – 80.

Trīsdesmitajos gados darbojās Jasencu 4-klasīgā pamatskola, skolas pārzine bija Z. Noriņa.

1938. gadā Jasencu pamatskola pārdēvēta par Priedaines pamatskolu. Skolas pārzine – H. Dzene, skolotāji – J. Svirska, P. Kostko.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937