Istras pagasta Konecpoles jaukto tautību pamatskola pastāv no 1900. gada. No sākuma tā atradās Lomu ciemā un saucās par baznīcas skolu. 1905. gadā pārcelta uz Lasanu ciemu, kur darbojās līdz 1911. gadam, tad atkal pārcelta uz Lomu ciemu. 1921. gadā skolā mācījās 68 skolēni, bet 1931. gadā — 78. Skolas pārzinis – Vasilijs Ņikiforovskis (1921-1934)

1935. gadā Konecpoles jaukto tautību 4.-klasīgā skola pārdēvēta par Mežgales pamatskolu. Skolas pārziņi bija Elza Stramkovskis (1936-1938), Iliodors Medvedevs (1938-1940). Skolotāji – V. Ņikiforovskis, S. Kravčenko u.c.

Pēc 1945. gada darbojās Konecpoles skola, līdz 1962. gadam – Mežgales septiņgadīgā pamatskola, tad Mežgales astoņgadīgā skola.

1970-tajos gados skolu slēdza.

 

Fotono grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937