Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Krieviņu skola atvērta 1920. gada Kārsavas pagastā. No sākuma pie Nesteru krievu pamatskolas tika atvērtas latviešu paralēlklases, bet 1923. gadā skola tika pārveidota par patstāvīgu latviešu pamatskolu. 1923. gadā skolu apmeklēja 56 skolēni, bet 1931. gadā – 60. Skolā strādāja skolotāji A. Urtāns un H. Brīvere

XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzinis bija Antons Urtāns.

1960-tajos gados darbojās Krieviņu septiņgadīgā skola.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937