Brigu pagasta Krupīšu 1. pakāpes latviešu pamatskola atvērta 1920. gadā un darbojās privātās telpās. 1927. gadā skolu apmeklēja 34 skolēni, bet 1931. gadā – 46. Skolā strādāja skolotāja Kristīne Ševele.

1934. gadā skola pārdēvēta par jauktu tautību 4-klasīgo skolu. Pār pārziņiem strādāja Alberts Švarcs, E. Brože. Blūms Euženija un Petuška Elvīra, Dz. Stallīte.

1950. gadā Krupīšu pamatskola pievienota Krivandes septiņgadīgajai skolai.