Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Pildas pagasta Kurmu krievu 1. pakāpes pamatskola minēta 1923. gadā. Tā atradās privātās telpās. 1924. gadā skolu apmeklēja 37 skolēni, bet 1931. gadā – 75.

1934. gadā maza skolēnu skaita dēļ Kurmu krievu pamatskola tika slēgta.