Lauderu skola dibināta 1862. gadā. Pirmajos gados tā bija 3-gadīgā skola. Koka māja atradās aiz upes netālu no tagadējās ”Skolotāju” mājas. Vēlāk tika uzbūvēta vēl viena ēka. Vienā bija izvietota meiteņu skola, otrā – zēnu. Meiteņu skolā mācījās 20-25 meitenes, bet zēnu skolā bērnu skaits bija trīsreiz lielāks – 60 -70 zēni.

Lauderu 6-klasīgā baltkrievu pamatskola Istras pagastā dibināta 1890. gada. Skolai Lauderu muižas īpašnieks Kublickis ir dāvinājis zemes gabalu, uz kura Istras pagasta zemnieki par saviem līdzekļiem uzcēluši skolas ēku, bet otro skolas ēku 1902. gadā uzcēlusi Lauderu pareizticīgā draudze baznīcas vajadzībām. Zemi uz kuras celta jaunā skolas ēka, dāvinājis jaunais Lauderu muižas īpašnieks Alchimovičs. 1896. gadā Lauderu muižas īpašnieks Alchimovičs dāvināja skolas vajadzībām  vēl vienu desetinu zemes, kur skolotājs Hruckis ierīkoja augļu dārzu. 1921. gadā skolā bija 103 skolēni, bet 1931. gadā — 185.

1928. gadā skola no baltkrievu skolas tika pārveidota par krievu 4-gadīgo skolu. Par skolas direktoru strādāja Jevstafijs Hruckis. 1933. gadā tika uzcelta trešā skolas ēka un skola kļuva par 6-gadīgo krievu skolu. Tika organizēta arī sagatavošanas klase. Piektajā klasē atnāca mācīties bērni no kaimiņu skolām: no Pīteriem, Čivčišiem u.c. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzinis bija Nikolajs Eigins. 1936. gadā skola pārdēvēta par jaukto tautību 6-klasīgo pamatskolu.

Tā kā Lauderu skola bija vienīgā krievu skola apriņķī, tad 5. un 6. klasē mācījās bērni arī no citiem pagastiem: Nirzas, Pasienes, Rundēniem. Izglītība bija par maksu.

Kara laikā vācieši skolā izveidoja tādu kā atpūtas bāzi, bet atkāpjoties skolu nodedzināja. Nodega arī viss skolas inventārs. Lai atjaunotu nodarbības, skolas solus nācās prasīt no citām skolām, par saziedotajiem līdzekļiem taisīt jaunas tāfeles, solus u.c. inventāru.

1944. gadā skola atsāka darbu un bija izvietota 5 dažādās ēkās. Skolā bija ap 200 bērnu.

1945. gadā skolu izvietoja vienā vietā – akmens ēkā, kas tika pielāgota nodarbībām (uz tās mājas pamatiem tika uzbūvēts Lauderu bērnunams, tur atradās skola-internāts un SIA “Bērnu oāze” ar tajā izvietoto bērnu sociālās reabilitācijas centru). Koka ēka (ēka agrāk atradās starp internātu un skolu, nodega 1987. gada 9. jūlijā).

Koka ēkā tika izvietotas l.-4.kl., akmens ēkā – 4.-7.klases. Par direktoru šajos gados strādāja Konstantīns (Vladimira d.) Nikiforovskijs. No 1949. gada līdz 1951. gadam – I. T. Koršikovs.

1952. gadā tika uzbūvēta tipveida skolas ēka. Līdz 1965. gadam skolas direktori bieži mainījās. Par direktoriem šajā laikā strādāja: Narica, Kaibiševs, Lomonosovs, Hamkovs, Borovkova. No 1966. gada par skolas direktoru kļuva Ludmila Čuhnova. Neilgu laiku par direktoru 1991. – 1992. gadā nostrādāja O. Bojaruns. L. Čuhnova skolu vadīja 35 gadus un aizgāja pensijā 2001. gadā. Viņu nomainīja T. Gordina.

2001. – 2003.gados – skolas direktore Tamara Kotegova.

2002./2003. mācību gadā skolā mācījās tikai 26 skolēni. Tika pieņemts lēmums skolu slēgt. Lauderu pamatskola tika slēgta 2003. gada jūnijā.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J.Stanko , Rīga, 1937

un no personīgā arhīva 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs