Pagājušā gadsimta 20.- gados Pildas pagasta Justinovā bija atvērta 4-klasīgā jaukto tautību pamatskola. 1936. gadā pārdevēta par 6-klasīgo. Skolas pārziņi – B. Ankipans, P. Lērums.

Kivdolu skola darbojās Pildas pagastā un no sākuma zem nosaukuma „Dorošku skola”. 1920. gadā pārorganizēta par Kivdolu latviešu pamatskolu. Skola atradās privātās telpas. 1921. gadā skolu apmeklēja 53 skolēni.  1933. gadā Kivdolu četrklasīgā latviešu skola pārdēvēta par jaukto tautību skolu.

1937. gadā pēc arhitekta Pavlova Kivdolu ciemā tika uzcelta jauna 6-klasīgā pamatskola. 1937. gadā jaunuzceltajā skolas namā tika pārvietotas Pildas pagasta Justinovas un Viruļevas 6-klasīgās jaukto tipa pamatskolas. Skolas pārdevēja par Pildas pagasta Līdumnieku 6-klasīgo jaukto tipa pamatskolu. 1938. gada 18. septembrī Līdumnieku 6-klasīgā pamatskola tika iesvētīta. 1939. gada septembrī Līdumnieku 6-klasīgā jaukto tautību pamatskola pārdēvēta par Līdumnieku 6-klasīgo latviešu pamatskolu.

1940. gadā skola pārdēvēta par Pildas pagasta nepilnu vidusskolu.

1950.-1960. gados darbojās Līdumnieku 7-gadīgā skola, kura 1970. gados likvidēta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / Foto J.Stanko , Rīga, 1937

un no personīgā arhīva

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs