Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Loču skola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1915. gadā. Loču latviešu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1917. gada. 1921. gadā skolā bija 29 skolēnu, bet 1931. gadā — 76. 1930-tajos gados darbojās Loču 4-klasīgā pamatskola. Skolas pārziņi bija Eleonora Turka, Ē. Močāne, Stepans Poļakovs.

Kārsavas rajona Loču pamatskola darbojās arī 50-tajos gados. No 1951. līdz 1954. gadam par Loču pamatskolas direktori strādāja Ausma Narisova.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķu skolu albums / foto J. Stanko , Rīga, 1937