No 1921. gada Pildas pagastā privātās telpās darbojās Lubānu latviešu 1. pakāpes pamatskola. 1921. gadā skolu apmeklēja 50 skolēni, bet 1931. gadā – 54 skolēni. 1930-tajos gados darbojās Lubānu latviešu 4-klasīgā skola.

1936. gadā novembrī nepietiekamā skolēnu skaita dēļ skola tika slēgta.