Mastaru skola Ciblas novadā dibināta ap 1910.-1911. gadu.

1917. gadā tika likvidētas vairākas skolas, tajā skaitā, arī Mastaru skola.