Mežvidu 2. pamatskola atvērta 1921. gadā bijušā muižas īpašnieka Rozenšilda-Paulina dzīvojamā mājā. Skolas vajadzībām tika atdota arī muižas zirgu staļļa ēka. Tā izveidojās Mežvidu 6-klasīgā pamatskola. 1921. gadā skolu apmeklēja 30 skolēmu, bet 1931. gadā – 98. Pirmie skolotāji tika nozīmēti no Nautrēnu pagasta Livzinieku pamatskolas Otīlija Elekss un Voldemārs Elekss. Šī ēka kara laikā nodedzināta.

1962. gadā uzcelta no jauna ar plašām klasēm, sporta zāli, ēdamzāli un virtuvi, gaišu vestibilu un gaiteņiem. Par skolotāju ir strādājis Jānis Ludboržs, kuru pazīstam kā dzejnieku ar pseidonīmu Madsolas Joņs. Par skolas pārziņiem un direktoriem strādājuši Voldemārs Elekss, Kārlis Rolovs, Aleksandrs Bartkēvičs, Antonīna Naļivaiko, Dominiks Misāns, Juris Zeļčs.

Daudzi skolas absolventi kļuvuši par ievērojamiem cilvēkiem: tēlnieks Bērtulis Buļs, pāvesti Antons Ludboržs un Jānis Strods, Rīgas TU siltuma un enerģētikas katedras vadītājs Daniels Turlajs, Daugavpils Pedagoģiskā institūta pasniedzēja H. Holopova, mūziķis Klements Mediņš, Kārsavas vidusskolas direktors un pilsētas mērs Edgars Puksts, Valsts skolu inspektore Ludzas rajonā Sarmīte Gutāne un daudzi citi.

2009. gadā Mežvidu 2. pamatskola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs