Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Naglānu skola minēta 1921. gadā Kārsavas pagastā. Skola visu laiku atradās privāttelpās. 1921. gadā skolā mācījās 59 skolēni, bet 1931. gadā— 64.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolā darbojās Naglānu latviešu 4-klasīgā skola, pārzinis bija Kārlis Rolavs.

1940. gadā Naglānu 4-klasīgā pamatskola tika izmitināta lauksaimnieka mājā Rudinovā.

1950-tajos gados darbojās Naglānu septiņgadīgā skola. Pēc 1960. gada – Naglānu pamatskola.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937