Kārsavas pagasta Nesteru pamatskola darbojās no 1902. gada. Skola atvērta Nesteru sādžā privātas telpās. 1903. gadā pārcelta uz Ziblas sādžu. 1904. gadā uzcelta jaunā skolas ēka. Pēc Latgales atbrīvošanas skola nosaukta par Nesteru latviešu 1. pakāpes pamatskolu. 1927. gadā skolā atvērtas krievu paralēlklases, bet 1928. gadā paralēlklases likvidētas, jo Ziblas ciemā tika atvērta pastāvīga krievu pamatskola, kura 1930. gadā pārorganizēta par latviešu 6 kl. pamatskolu. Nesteru skolas pārzinis bija Vladislavs Savickis. 1921. gadā skola mācījās 101 skolēns, bet 1931. gadā— 123.

1938. gadā Nesteru 4-klasīgās pamatskolai pievienota Kārsavas pagasta Tronovas 4-klasīgā jaukto tautību skola.

Līdz 1962. gadam darbojās septiņgadīgā skola, vēlāk skola pārtapa par 8-gadīgo skolu, skolas direktore Jevģenija Barkāne. Skolotāji Z.Ancāne, L.Vasiljeva, G.Lipska, V.Gasparenoks, O.Barkāne, R.Svirska

Slēgta 1980. gadu sākumā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937