Salnavas pagasta Oponasu latviešu 1. pakāpes pamatskola dibināta 1924. gadā. 1925. gadā skolu apmeklēja 57 skolēni, bet 1931. gadā – 75. 1930. gadu beigās darbojās Kārsavas pagasta Oponasu 4-klasīgā pamatskola.

Skolas pārziņi – Alvīne Ūķis, S.Silova, skolotāja – D.Osna

1972. gadā skolas direktore – Vanda Nagle. Oponasu pamatskola darbojās līdz 1970. gadiem.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937