Ozupines tautskola dibinātā 1910. gadā, kā trīsgadīgā skola. To atvēra Ludzas apriņķa zemste vienā no Ozupines muižas kalpu mājām, kuru atpirka no muižas īpašnieka. Pirmos septiņus gadus par skolotāju strādāja muižas īpašniece Akaševa. Pēc agrārās reformas skolai īpašumā piešķīra 4 ha zemes un bijusī zemstes ēka pārgāja pašvaldības īpašumā. Muižas ēkā bija 5 klašu telpas, remonts nebija vajadzīgs, un 1922. gada 1. oktobrī skolā sakās mācības. Ozupienes skola 1922./23. mācību gadā bija 4-gadīga, vēlāk – 6 klasīgā. Skolnieku skaits: 1921. gadā – 66, 1931. gadā – 74.

1930.-tajos gados darbojās Ozupienes 4-klasīgā pamatskola, 1950.-tajos gados – septiņgadīgā skola. 1950. gada sākumā skolai tika uzceltas jaunas telpas. Kopš 1960. gada skola pārveidota par astoņgadīgo. Direktori – A.Mekšs, Anastasija Kondrašova, Čižiks.

Ozupienes pamatskola darbojās līdz 1970.-tajiem gadiem.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Ciblas novads (1. grāmata)/ sast. A.Trukšāns.- Rēzekne : Latgales kultūras centrs, 1999 – 176.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

 

1.-3.foto – no grāmatas

Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads . – Foto J.Stanko . – Rīga

 

4.-5.Foto – no Ciblas novada bibliotēkas vadītājas R.Trukšānes. Jāņa Buļa, Lidijas Bules foto