Rundānu pagasta Pakalnu krievu pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1912. gadā. Darbojās Rundānu pagastā Bližņevas sādžā. 1926. gadā skola pārcelta uz muižas telpām. Skolēnu skaits 1921. gadā bija 56, bet 1931. gadā — 51.

1930.-tajos gados darbojās kā četrklasīgā skola. Kopš 1936. gada – jaukto tautību pamatskola. Skolas pārziņis – Pēteris Putniņš, skolotāji Aleksejs Nikitins un Anna Kudrjavceva

Pakalnu pamatskola darbojās vēl 1950.-1960.-tajos gados. Skolas pārziņi bija Pēteris Putniņš, G.Boļšakova, N.Kaibiševs, A.Hamkovs, L.Borovkova. Skolotāji – I.Berjoza, N.Burceva, Guseva, O.Bogdanova, P.Žukova, S.Leitāns.

1962. gadā skola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937