Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Pasienes skola minēta 1875. gadā.

1925. gadā muižas ēkā darbu uzsāka 6-klasīgā valsts latviešu pamatskola. Skolas pārzinis bija Alberts Plaudis. Pasienes valsts pamatskola atradās divstāvu mūra ēka. 1928. gadā skolas ēka tika iesvētīta. Skolā mācījās 271 skolēns, bija 10 skolotāji. Telpas bija pietiekoši plašas 11 klasēm. 2 skolotājiem bija dzīvokļi, 1 ēdamzāle, plaša zāle, kopmītne zēniem un meitenēm atsevišķi. Skolas telpas atbilda savām prasībām. Pie skolas bija liels košuma dārzs, rotaļu laukums un sporta nodarbību laukums ar attiecīgām ierīcēm.

XX gadsimta sākumā Pasienes ciemā pastāvēja arī baltkrievu skola, kura 1921. gadā tika pārvērsta par jaukto tautību skolu, 1925. gadā tā tika pievienota valsts pamatskolai.

1920. gadā tika atvērta Pasienes poļu skola. 1922. gadā skolu apmeklēja 200 skolēni, 1926. gadā – 124 skolēni, bet 1931. gadā – 15. Skolas pārziņi bija Staņislavs Bondarevskis, Anna Vilmāne, Pēteris Lerums, Evelīna Pudova (Petuševska), Kļaviņš, Anna Mackevičs. Skolotāji – Anna Gžibovska, Marta Baltiņa, Marija Bogurdoviča, Faustina Poroiko, Aneļa Sverževska, Adeļa Ļaudanska, Beata Gintova, Elza Zibiņa, Viktorija Fiskoviča, Elvīra Stallite (Petuško), Broņislavs Petuško, Viktorija Kovčinska, Eiženija Dembinska, Longina Ļubimova, Alma Bruvele, Edvards Kačinskis. 1934. gadā Pasienas poļu skolā likvidētas otrās pakāpes klases un pievienotas Pasienas valsts pamatskolai. 1939. gadā skola atradās vienā ēkā ar pagasta namu. Skolā mācījās 100 skolēni un bija 4 skolotāji un telpas ar 3 klasēm.

1940. gadā poļu skola tika slēgta un tajā vietā atvērta krievu skola, kurā vēlāk pardēvēta par baltkrievu skolu. Skolas pārzinis – Broņislavs Jurevičs, skolotāji – Julians Škavronskis, Jadviga Baikovska, Mečislavs Mežeckis

1939. gadā Pasienes Valsts latviešu pamatskola davanā saņēma skolas karogu, kuru iesvētīja Pasienes Romas katoļu draudzes prāvests T. Trepša. 1940. gadā skolā mācijās ap 400 skolēnu. Skolotāji – E. Pudova, Elvira un Broņislavs Petuško, Sofija Kļava (Grišuļenoka), Alide Liberte, Janina Pakalne. Skolas pārziņi – Berta Vecais, Alberts Plaudis, Nikolajs Krampis, Aleksandra Voita.

1944. gadā baltkrievu un latviešu skolas tika slēgtas un atvērta Pasienes krievu skola.

1950.-tajos gados darbojās Pasienes septiņgadīgā skola, kopš 1962. gada – astoņgadīgā skola, vēlāk deviņgadīgā skola.

1977. gadā tika uzcelta jaunā skolas ēka.

Skolas direktori – Mečislavs Mežeckis, Ilga Ērika Brice, Alla Čekstere.

2010. gadā skola kļuva par Zilupes vidusskolas filiāli. 2018. gadā Pasienes skola slēgta.

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plāšāk Ludzas bibliotēkas datu bāzēs