Istras pagasta Pīteru skola dibināta apmērām 1886. gadā Pīteru sādžā Nikolaja Kravčenko mājā ar nosaukumu Pīteru baznīcas skola. Pirmais skolotājs Dmitrijs Šadurskis., vēlāk skolotāji Ņikita Šadurskis, Andrejs Homčenko,Larisa Piļukova. No sākuma bija 25 skolēni, 1907. gadā – 50.  1913. gadā skolas ēka nodega.

1921. gadā skola pārdēvēta par baltkrievu pamatskolu, bet 1929. gadā – par krievu. Skola atradās privattelpās. 1928. gadā skola pārvietota Ustina Pikarevska viensētā. 1921. gadā skolā mācījās 54 skolēni, bet 1931. gadā – 62. Skolas pārziņi: Bronislavs Suharevskis, Konstantins Ņikiforovskis, Helena Eigima, Ludmila Baufale, skolotāji – Antoņina Daliba, Rodionova, Elvira Stallīte, Marija Zaharjeva, Marija Joničonoka, Lubova Čerkovska (Burbo).

Latvijas brīvvalsts laikā 1930. gados pastāvēja 4-klasīgā krievu pamatskola. Skolas pārzine bija Klavdija Čerkovska.

1936. gadā skola pārdēvēta par Pēteru 4-klasīgo krievu pamatskolu.

1956. gadā skola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937