Pikovas latviešu 1. pakāpes pamatskola atvērta 1920. gadā zem nosaukuma “Briģu latviešu 4-klasīgā pamatskola”. Bet tā kā Briģu ciems atradās ļoti tuvu frontes līnijai, tad skola sāka darboties Pikovas sadžā, kur skola necieta un saglabājās. 1920. gadā skolā strādāja skolotāja K. Ševele, bet 1921.-1923. gadam – H. Brīvere. 1921. gadā skolu apmeklēja 97 skolēni, bet 1928. gadā – 30.

1929. gadā skola slēgta.