Pļātovas 4-klasīgā skola pastāvēja Zvirgzdenes pagastā 1930. gados. Skolas pārzinis bija Julijans Poļakovs.

1937. gadā Pļatovas 1. pakāpes pamatskola slēgta, bet 1938. gadā skolas darbs tika atjaunots.

Skolas slēgšanas gads nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga