Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Merdzenes pagasta (velāk – Goliševas pagasta) Porošku krievu 1. pakāpes pamatskola minēta 1928. gadā. Skolā strādāja skolotājs Georgijs Zarembo. 1931. gadā Porošku 1. pakāpes pamatskolu apmeklēja 32 skolēni.

1934. gadā skola pārdēvēta par jaukto tautību skolu. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzine bija Marija Rešavska.

Pēc 1944. gada skola nestrādāja, kamēr 1958. gadā atkal tika atvērta.

Skola darbojās 1960. gados.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.