Pildas pagasta Potorovas latviešu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1907. gada Potorovas sādžā privātās telpās. Skolā 1921. gadā mācījās 78 skolēni, bet 1931. gadā — 58. Par skolotāju strādāja Izidors Rancāns. 1930.-tajos gados darbojās Potorovas latviešu 4-klasīgā pamatskola.

1944. gadā Potorovas pamatskola atsāka savu darbu. 1945. gadā skola pārtapa par septiņgadīgo, 1962. gadā – par astoņgadīgo.

Ap 1956. gadu skolēni pārkāpa jaunuzceltās skolas slieksni. Skola, lai gan skaitījās Potorovas skola, izvietojās pakalnā pie lielceļa Gāgaru ciema teritorijā.

1972. gadā bija viena apvienotā klase, kas acīmredzot kļuva par galveno formālo iemeslu skolas likvidēšanai.

Skolas direktors – Jānis Kondratjevs, skolotāji – Helēna Kravale, Ģertrūde Čerņavska, Emīlija Anča, Veronika Pesarenko, Genovefa Gleizdāne.

1972. gada septembrī skolā mācības vairs nenotika.

 

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs