Pureņu sākumskola atradās Pureņu pagasta Kivdalovā. Tā dibināta 1988. gadā. Skolā mācījās daži desmiti bērnu. Skola atradās pagasta valdes mājā, bijušajā bērnudārzā.

1997./1998.m.g. – 16 skolēni, 2000./01. m.g. bija 20 skolēni. Skolas direktore –Zoja Cvetkova, Aira Mikijanska.

Skola slēgta 2008. gadā.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs