1902. gadā kādā privātmājā sāka darboties šajā pusē pirmā 3-klasīgā ministrijas vienkomplekta lauku skola ar 40 skolēniem. Pirmais skolotājs bija Lukašs Timosenkovs. 1903. gadā ar Pušmucovas muižas īpašnieces baroneses Fridrihsones atļauju uzcēla jaunu ēku. 1904. gadā skolas māja nodega, tamdēļ tā pārcelta uz Mērdzeni. 1905. gadā uz baroneses dāvinātas zemes no valsts līdzekļiem skolai tika uzcelta jauna ēka. Pēc Latgales atbrivošanās skola pārdevēta par 4-klasīgo, bet 1922. gadā pārveidota par 6-klasīgo pamatskolu. 1926. gadā skolas ēkai uzcelta jauna piebūve. 1921. gadā skolā mācījās 175 skolēni, bet 1931. gadā — 203.

1944. gadā skola pārveidota par septiņgadīgo, 1961. gadā – par astoņgadīgo, 1989. gadā – par deviņgadīgo.

Pašreizējo ēku uzcēla 1972. gadā.

Pušmucovas pamatskolā par pārziņiem un direktoriem strādājuši: L. Timošenkovs (1902), L. Ivanovs (1906), Florians Ankipāns, I. Daudišs (1918 – 1940), Antons Orlovskis (1944 – 1952), Annele Laganovska (1952 – 1967), Antoņina Rinda (1967 – 1973), Valentīna Potapova (1973 – 1974), Juris Sidorovs (1974 – 1979), Monika Kalinkeviča (1979 – 1991), Alla Ločmele (1991 – ?), Aija Jonikāne.

Kopš 1992. gada skolas nosaukums – Pušmucovas pamatskola.

2002. gada 27.jūlijā par godu skolas 100 gadu jubilejai te atvērts muzejs. Tajā ir bagātīgs eksponātu klāsts, kas vēstī par mācību iestādes vēsturi gadsimta garumā.

Pušmucovas pamatskolai bija savs karogs, kurā attēlota ābele ar 9 āboliem, un himna (Janīnas Tabūnes dzeja, Ināras Dovgiallo mūzika).

Skola slēgta 2022. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāžēs