20.gadsimta divdesmitajos gados Lauderu pagastā, blakus pašreizējai autobusu pieturai ”Turovka”, atradās Pustoškas 3-gadīgā sākumskola. Tā bija koka māja, kuras otrā pusē dzīvoja Nikolaja Kravčenko ģimene. Šajā skolā mācījās bērni no Turovkas, Kiriļu un Pīteru sādžām.           

Par skolotājiem strādāja Jelena un Kirils Jefimovi. Bērni mācījās ne tikai lasīt, rakstīt un rēķināt, bet arī ticības mācību, ko vadīja garīdznieks, kurš dzīvoja Lauderos.

Bija noorganizēts koris, bērni dziedāja garīgās dziesmas. Kori vadīja Lauderu tautskolotājs Zilupes un Lauderu draudžu reģents Jevstafijs Hruckis.

 

                                                                (no c.Kirili iedzīvotājas Serafimas Rutko atminām)