Pēc oficiāliem datiem skola Nirzas pagastā darbojās no 1908. gada. Skolai piederēja 1 ha zemes, bet savas telpas skolai nebija, skola tika izvietota privātās telpās. 1921. gadā Raipoles 1. pakāpes latviešu pamatskolā mācījās 62 skolēni, bet 1931. gadā — 81.

1937. gadā prāvests J. Podļevskis iesvētīja Raipoles 6-klasīgās skolas jaunu ēku. Jaunajā skolā bija pusotra stāva, pirmajā stāvā atradās sešas klases, otrajā – dzīvokļi trīm skoltājiem. Skolu apmeklēja 150 skolēnu. Skolas pārziņi – Hedviga Millere, E.Ancova

XX gadsimta trīsdesmitajos gados Raipoles latviešu 4-klasīgās skolas pārzine bija Bronislava Nukša. 1938. gadā skola pārdēvēta par 6-klasīgo pamatskolu.

1942. gadā skolu apmeklēja 142 skolēni. Kara laikā skolas ēka tika nodedzināta. Pēc 1944. gada mācības notika četrās privātās zemnieku mājās. 1950. gadu sākumā tika uzcelta jauna Raipoles septiņgadīgas pamatskolas ēka. 1953./54. mācību gadā skolu apmeklēja 104 skolēni, 1954./55. mācību gadā – 109, 1955./56. mācību gadā – 101. 1961. gada rudenī skola pārveidota par astoņgadīgo skolu.

Par skolas direktoriem strādāja A.Čerkovskis, L.Isačenoka, Skrulis, V.Uzuliņa.

Skola slēgta 1978. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga