Ranču latviešu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1920. gada un tika izvietota privātās telpās. 1927. gadā skolu apmeklēja 39 skolēni, bet 1931. gadā – 75.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados Kārsavas apriņķī darbojās Ranču 4-klasīgā pamatskola, skolas pārzinis bija Viktors Baranovskis.

Pēc kara laikā skolā vēl darbojās.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga