Briģu pagastā Reiņu (minēta arī kā Reiku) pamatskola darbojās privātās telpās no 1900. gadā. Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1906. gadā.

1921. gadā Reiku pamatskola pārdevēta par baltkrievu, bet 1924. gadā par jaukto tautību 4-klasīgo pamatskolu, 1921. gadā skolā mācījās 69 skolēni, bet 1931. gadā — 38.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārziņi bija Olga Soikāne, Pēteris Rakovs.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga