Pildas pagasta Restmuižas pamatskola dibināta 1893. gadā krievu Gorbunu sādžā. 1897. gadā pārdēvēta par baznīcas skolu, 1922. gadā — par baltkrievu, bet no 1923. gada – par jaukto tautību skolu. Skola atrādās privatīpašnieka mājās. 1921. gadā skolā mācījās 93 skolēni, bet 1931. gadā — 75.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados Restmuižas jauktu tautību 4-klasīgās skolas pārzinis bija Pēteris Meikšāns, Kudrjavcevs.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga