Rimšu pamatskola pēc oficiāliem datiem Nirzas pagastā pastāvēja jau 1908. gadā kā 1.pakāpes skola.

Tai pēc zemes reformas tika piešķirti 4 ha zemes, bet līdz tam laikam atradās privātās telpās. 1939. gadā skola izvietota vienā ēkā.

1930.-tajos gados darbojās Rimšu 4-klasīgā pamatskola. Skolas pārziņi bija Stefānija Marusana, Elza Vinkevice.

Ir zināms, kā Rimšu pamatskola darbojās 1950. gadu beigās.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga