Rundānu krievu 6 kl. pamatskola dibināta 1898. gadā. Skolas māju drīz pēc skolas dibināšanas uzcēla pagasta pašvaldība. 1908. gadā par skolas direktori iecela Sergeja Stotiks. 1908. gada pavasarī tika iestādīts skolas dārzs. 1914. – 1918. gadā skola tika slēgta.

1918. gadā Rundānu krievu skola atkal tika atvērta. 1921. gadā skola nosaukta par baltkrievu pamatskolu, 1925. gadā – par jauktu tautību. 1921. gadā skolā mācījās 53 skolēni, bet 1931. gadā — 112.

Rundānu pagastā Rundānu 6-klasīgā latviešu pamatskola darbojās no 1920. gada. Rundānu skolas komplekss atradās bijušā poļu pana Viktora Šahno Rundānu muižas vietā Rundānu ziemeļrietumos. 1921. gadā skolu apmeklēja 30 skolēni, bet 1931. gadā – 126. Skolas pārzine – Olga Greča.

1928. gadā Rundānu krievu skola tika apvienota ar Rundānu latviešu 6-klasīgo pamatskolu, bet 1929. gadā Rundānu krievu 6-klasīgā pamatskola tika atdalīta (skolas pārzinis – Ņina Uspenskis).

1932. gadā latviešu skola kļuva par Rundānu valsts pamatskolu (skolas pārzinis – Martiņš Zeltiņš (1932-1935)). Skolas klases atrādās dažādas ēkas.

1934. gadā Rundānu krievu pamatskolā likvidētas otrās pakāpes klases un pievienotas Rundānu valsts pamatskolai. Skola pārdēvēta par 4-klasīgo.

1938. gadā tika uzsākta jaunās Rundānu skolas ēkas celtniecība, ko vadīja Artūrs Burtnieks(1935-1940), kurš vēlāk kļuva par skolas direktoru. Skola tika būvēta ar rokām, tehnikas nebija. Granti un smiltis ar rokām nesa uz otro un trešo stāvu. 1939. gadā savas durvis atvēra jauna, plaša skolas ēka, kurā skolēni mācījās divās plūsmās. Krievu skola bija apvienota ar latviešu skolu. 1940. gadā par skolas direktori kļuva Ivans Zeiglišs. 1941. gadā skola pārdēvēta par Rundēnu tautskolu, skolas pārzinis – M. Straume(Strankovskis). Kopš 1944. gada strādāja 7-gadīgā skola ar krievu un latviešu plūsmām. 1950. gadā – pirmais izlaidums Rundānu vidusskolā.

1963. gadā tika uzcelts skolas internāts.

Skolas direktori – Dmitrijs Lomonosovs (1945-1948), M. Zujevskis (1948-1949), M.Zagorska (1949-1950), Aleksejs Klimovs (1950-1954), G.Lepeško(1954), Sara Davidova (1954-1957), Irēna Boldāne (1957-1960), Jelizaveta Moržova (1960-1963), Viktors Pentjušs (1963-1966), Staņislavs gribusts (1966-1968), Grigorijs Uhvarkins (1968-1972), Lidija Rasima (1973-1978), Terentijs Mošenoks (1978-1990) un Ruta Morozova.rundanu.sk

Rundānu vidusskolā 2000./ 2001. mācību gadā bija 95 skolēni.

Vēlāk Rundānos bija tikai pamatskola ar krievu mācību valodu.

2007. gadā bija pēdējais skolēnu izlaidums un skola tika slēgta.

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs