1903. gadā Kaupužos tika atvērta pirmā tautskola Salnavas zemniekiem. Tā tika atvērta Kaupužu sādžā zemnieka mājā. Sākumā tajā bija tikai trīs klases. Skolā mācījās 144 skolēni. 1906. gadā sādžā skolas vajadzībām tika uzcelta māja, kurā skola darbojās līdz 1922. gadam.

1922. gadā Salnavas 6-klasīgā pamatskola sāka darboties Salnavas muižas ēkā, kuru būvējis barons Vulfiuss, viņa meita tur strādāja par skolotāju. Mazā skolēnu skaita dēļ 1929. gadā skola pārorganizēta par 1. pakāpes skolu. 1921. gadā skolā mācījās 144 skolēni, bet 1931. gadā — 121. 1936. gadā pārveidota par 6-klasīgo pamatskolu.

Pēckara gados strādāja Salnavas 7-gadīgā skola. Kopš 1961. gada – astoņgadīgā skola. 1966. gadā atklāja jauno skolas ēku.

Tagad darbojas Salnavas pamatskola. 2000./2001. macību gadā bija 103 skolēni.

2003. gada jūnijā tika atklāts piemiņas akmens ar Jāņa Igauņa kalto uzrakstu “Salnavas skolai – 100” un iesvētīts skolas karogs. Skolai ir sava himna (mūz. M.Geidāns, vārdi M. Zālīte).

Par skolas direktoriem strādājuši: Marija Kokina, Aleksandrs Ciomnis, Aleksandrs Pavlovskis.

Skola slēgta 2022. gadā

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas novada bibliotēkas datu bāzēs