Baltinavas pagasta Silaraču I pakāpes latviešu pamatskola minēta 1936. gadā. Skolas pārziņis Jūlijs Grīnbergs.

Silaraču 4-gadīgā skola pēckara gados darbojās Kukovas ciemā Salnavas teritorijā.

1950-tajos gados darbojās kā septiņgadīgā skola, tad kā pamatskola. Skolas direktors – Ignāts Nartišs.

1970. gadu sākumā skola likvidēta.