Pasienes pagasta Silovas pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1921. gadā. No 1927. gada skola darbojās kā Latvijas baltkrievu skolotāju biedrības Šilovas privāta baltkrievu pamatskola, bet 1930. gadā skola pārorganizēta pa jauktu tautību 4-klasīgo pamatskolu. 1921. gadā skolu apmeklēja 97 skolēni, bet 1931. gadā – 66. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārzine bija Antonina Daliba.

  1. gadā Silovas skola pārdēvēta pa Lauciņu skolu.

1950.-1960. gados Lauciņu skola vēl darbojās.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga